Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος

Δρ. Κωνσταντινίδης

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ουρολογικών παθήσεων

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης,  Χειρουργός Ουρολόγος –Ανδρολόγος είναι ο ιδρυτής και πρόεδρος του Ανδρολογικού Ινστιτούτου Αθηνών, πρώην πρόεδρος του UGRS (Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Επανορθωτική Ουρολογική Χειρουργική) και διευθυντής της Σεξουαλικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών.

Μετά την ειδικότητα της Ουρολογίας, μετεκπαιδεύτηκε στην ενδοσκοπική ουρολογία και ανδρολογία στο Western General Hospital του Εδιμβούργου και υπήρξε επιμελητής του Πανεπιστημιακού νοσοκομείου Παρισιού (St.Antoine).

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της ISSIR (Διεθνής Ένωση Έρευνας για τη Σεξουαλικότητα), πρόεδρος της IASS (Διεθνής Ένωση Σεξουαλικής Χειρουργικής), ιδρυτής και Πρόεδρος της ΕΜΑΣ (Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας). Έχει διατελέσει πρόεδρος της ΑΜΑ (Μεσογειακή Εταιρεία Ανδρολογίας) Γενικός Γραμματέας της IAMSS (Διεθνής Ένωση Ανδρικής Σεξουαλικής Χειρουργικής) και Αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Βιοανδρολογίας.

Positions Held

1990 – Present President, Andrology Institute Athens

2007 – 2015 Medical director UGRS International

1986 – 1990 Chief Surgeon, Andrology Department, University Clinic, Athens

1983 – 1986 Director, Urology Department, Regional General Hospital, Kalamata

1981 – 1983 Andrology Department, St. Antoine Hospital, Paris

1980 – 1981 Urology Department, Western General Hospital, Edinburgh

Education & Titles

1981 Doctorate thesis on the diagnostic and in the levels of acid and alcalic DNAase in the blood serum, Aghios Savvas Hospital, Athens, Greece

1980 Specialty in Urology, National and Kapodistrean University of Athens, Evaggelismos Hospital, Athens, Greece

1975 Degree in Medicine, National and Kapodistrean University of Athens, Greece

Presidentships, Fellowships, Memberships

Establishing fellow of the International Society of Sexual Research (ISSIR)

President of the International Association of Sexual Surgery (IASS)

Former President of the Mediterranean Association of Andrology (ΑΜΑ)

Former Vice President of the International Society of Bio Andrology

Former General Secretary of the International Association of Male Sexual Surgery (IAMSS)

Member of The European Association of Urology (E.A.U.)

Founder and President of the Hellenic Association of Human Sexuality Research (H.A.H.S.R.)

ΔρΚωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Παρουσιάσεις – Ομιλίες – Ιατρικά συγγράμματα

 • Testicular biopsy and classification of sperm generation impairments by Johnson of azoospermic patients. Konstantinidis, C. Petraki, L. Marinos, S. Stefanakis, Ch. Theodosis, A. Stellos. 15th Annual Panhellenic Medical Congres, Athens, 9-13 May 1989.
 • The meaning of the Gleason’s histological score in the progression of the disease in patients with advanced prostate cancer and complete androgen blockade. Petraki, K. Konstantinidis, C. Petraki, K. Lambrinos, A. Stellos. 9th Panhellenic Urology Congress, Thessaloniki, 6-8 October 1989.
 • Correlation of histological findings and pathogenetic mechanism in erectile impotence. Konstantinidis, C. Petraki, K. Petraki, C. Kollias, C. Poulios, A. Stellos. IXth Congress of European Association of Urology, Amsterdam, 13-16 June 1990
 • The comparison of three intracavernosal vasoactive agents in erectile dysfunction. Konstantinidis, K. Malagari, C. Petraki, A. Ablianitis, S. Nikolaou, E. Spyropoulos. IXth Congress of European Association of Urology, Amsterdam, 13-16 June 1990
 • The application of Johnsen’s histological score in azoospermic and oligoasthenoteratospermic patients. Konstantinidis, C. Petraki, Kal. Petraki, A. Ablianitis, V. Assimiadis, S. Papadopoulos. IXth Congress of European Association of Urology, Amsterdam, 13-16 June 1990
 • The role of Gleason’s histological in the disease’s progression in patients with advance prostate cancer an complete androgen blockade. Konstantinidis, C. Petraki, Kal. Petraki, J. Nikolaou, A. Ablianitis, L. Marinos. IXth Congress of European Association of Urology, Amsterdam, 13-16 June 1990
 • Correlation of histological findings and pathogenetic meachnism in erectile impotence. Konstantinidis, C. Petraki, Kal. Petraki, C. Kollias, C. Poulios, A. Stellos. IVth World Meeting on Impotence, Rio de Janeiro – Brazil, Sept. 1990.
 • Utility of rigiscan and vasoactive agent test in diagnosis of male impotence. Konstantinidis, C. Kollias, E. Konstantinidis, K. Malagari, C. Petraki, A. Stefanidis, A. Stellos. IVth World Meeting on Impotence, Rio de Janeiro – Brazil, Sept. 1990.
 • The comparison of three types of procedures in venous leak surgery. Konstantinidis, C. Kollias, E. Konstantinidis, K. Malagari, C. Petraki, A. Stellos, C. Poulis. IVth World Meeting on Impotence, Rio de Janeiro – Brazil, Sept. 1990.
 • The comparison of various markers in the diagnosis of male erectile dysfunction. Konstantinidis, C. Kollias, K. Malagari, E. Konstantinidis, C. Petraki, V. Spyropoulos, A. Stellos, C. Poulios. IVth World Meeting on Impotence, Rio de Janeiro – Brazil, Sept. 1990.
 • Why cavernosography and not only cavernosometry is necessary for the diagnosis of venous leak. Konstantinidis, K. Malagari, C. Petraki, A. Stefanidis, V. Spyropoulos, C. Poulios. IVth World Meeting on Impotence, Rio de Janeiro – Brazil, Sept. 1990.
 • The role of testicular biopsy in cases of marked oligoasthenospermy and azoospermy. Konstantinidis, G. Kitsos, C. Petraki, S. Nikolaou, S. Firas, A. Stellos. 5th Pancretian Medical Congress, Rethymnon-Crete, 15-18 November 1990.
 • Vascular surgery methods in the treatment of male impotence. Konstantinidis, C. Petraki, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos. 2nd Panhellenic Geriatrics Congress, Athens,, July 1991.
 • Diagnostic methods in male impotence. Konstantinidis, C. Petraki, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos. 2nd Panhellenic Geriatrics Congress, Athens,, July 1991.
 • Intrapenile prostheses in the treatment of male impotence. Konstantinidis, C. Petraki, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos. 2nd Panhellenic Geriatrics Congress, Athens, July 1991.
 • Pharmaceutical treatment of male impotence. Konstantinidis, C. Petraki, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos. 2nd Panhellenic Geriatrics Congress, Athens, July 1991.
 • The necessity of recording intracavernous pressure in the course of cavernosography. Konstantinidis, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos, C. Petraki. 10th Panhellenic Urologic Congress and Meeting of the European Society of Applied Medical Informatics, Heraklion – Crete, 16-20 October 1991.
 • The necessity of continuous noctumal rigidography (NPTR) in cases of organic substrate induced impotence. Konstantinidis, E. Konstantinidis, D. Giannakas, F. Mubayed, G. Kitsos, C. Petraki. 10th Panhellenic Urologic Congress and Meeting of the European Society of Applied Medical Informatics, Heraklion – Crete, 16-20 October 1991.
 • The diagnostic value of concurrent electronic rigidography (RTMR) in the distinction of psychogenic from organic male impotence. Konstantinidis, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos, C. Petraki. 10th Panhellenic Urologic Congress and Meeting of the European Society of Applied Medical Informatics, Heraklion – Crete, 16-20 October 1991.
 • The role of multistage diagnostic approach in the classification of genital malfunctions. Konstantinidis, E. Konstantinidis, F. Mubayed, G. Kitsos, C. Petraki. 10th Panhellenic Urologic Congress and Meeting of the European Society of Applied Medical Informatics, Heraklion – Crete, 16-20 October 1991.
 • The contribution of biopsy to the diagnosis of male impotence. Konstantinidis, C. Petraki, D. Malovrouvas, S. Stefanakis, A. Stellos. 10th Panhellenic Urologic Congress and Meeting of the European Society of Applied Medical Informatics, Heraklion – Crete, 16-20 October 1991.
 • The measurement of penile rigidity in 652 cases using realtime RTM rigidimetry. Konstantinidis, E. Konstantinidis, F. Mubayed, C. Petraki, G. Kitsos.

International Videos of Dr. Konstantinidis